Buy Frozen Chicken


Buy Frozen Chicken

مرغ منجمد جهت مصرف داخل و صادرات گروه تولیدی درنا مرغ ، کشتارگاه درنا آماده عقد قرار داد جهت فروش مرغ منجمد صادراتی با بالاترین استاندارد ها به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . شرکت درنا مرغ در بخش مرغ منجمد دارای استاندارد های بهداشتی در سطح اروپا می باشد و دارای کد...

Read More »

Dorna Group stores


گروه درنا به منظور پیگیری فرآیند صحیح توزیع فراورده های خود معتقد به افتتاح فروشگاه های سراسری است و هم اکنون در شهرستان دلیجان و همچنین در تهران اقدام به احداث این فروشگاه ها نموده که انشاالله این قطب را در سطح کشور بسط و گسترش خواهد داد .

Read More »