company Dorna joje BABOLSAR


company Dorna joje BABOLSAR

این شرکت دارای یک واحد مرغ مادر گوشتی به ظرفیت ۳۰ هزار قطعه مرغ مولد است که در موقعیت جغرافیایی بی نظیری احداث و سالیانه حدود ۳ میلیون جوجه یکروزه گوشتی با کیفیتی بی نظیر برای مجموعه گروه درنا و مشتریان آن تامین می نماید .

Read More »