Buy poultry slaughtering day


Buy poultry slaughtering day

مرغ تازه و گرم کشتار روز جهت مصرف داخل گروه تولیدی درنا مرغ ، کشتارگاه درنا آماده عقد قرار داد جهت فروش مرغ کشتار روز , تازه با بالاترین استاندارد ها به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . شرکت درنا مرغ در بخش مرغ تازه دارای استاندارد های بهداشتی در سطح اروپا می باشد و...

Read More »

Buy Frozen Chicken


Buy Frozen Chicken

مرغ منجمد جهت مصرف داخل و صادرات گروه تولیدی درنا مرغ ، کشتارگاه درنا آماده عقد قرار داد جهت فروش مرغ منجمد صادراتی با بالاترین استاندارد ها به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . شرکت درنا مرغ در بخش مرغ منجمد دارای استاندارد های بهداشتی در سطح اروپا می باشد و دارای کد...

Read More »

Buy chicken export


Buy chicken export

Width and sell chicken feet and export sales. گروه تولیدی درنا مرغ ، بخش فراوری پا در شرکت شهروز آماده عقد قرارداد جهت فروش پای فراوری شده با قیمت مناسب برای صادرات و مصرف داخل با هر تناژ می باشد . از جمله خواص این ماده خوراکی عبارت است از: • بهترین درمان برای پوکی...

Read More »