Company Dorna Dan

Company Dorna Dan

The company has a plant at Bandar Imam Khomeini livestock and poultry in order to complete the circle of activity in this group Crane realized . مدیران این شرکت در سنوات قبل کارخانه مذکور را در یکی از مناطق مستعد یعنی بندر امام خمینی ، شهرستان ماهشهر به عنوان مناسب ترین محل برای سرمایه گذاری انتخاب نموده اند چرا که اکثر مواد اولیه مورد استفاده در تهیه خوراک دام و طیور عمدتا از خارج و خصوصا از بندر امام خمینی وارد کشور می شود که کاهش هزینه حمل و نقل و همچنین استفاده از توان حمل و نقل موجود در بندر از مزایای احداث طرح در منطقه می باشد .

این کارخانه که با تولید سالیانه ۳۶۰ هزار تن خوراک دام و طیور بزرگترین پروژه ایران در نوع خود بوده و چشم انداز مناسبی را برای صادرات محصول به کشور های حاشیه خلیج فارس و حتی کشور های اروپایی فراهم می نماید .