مزرعه مرغ گوشتی نصرتیه


مزرعه مرغ گوشتی نصرتیه

این واحد تنها واحد مرغ گوشتی فعلی گروه درنا بوده که ظرفیت سالیانه آن یکصد و بیست هزار قطعه مرغ گوشتی می باشد . شرکت کارخانه پودر و تبدیل ضایعات درنا : این شرکت سالیانه ۵۵۰۰ تن ضایعات گشتارگاهی شامل امحاء و احشاء غیر خوراکی را به ۱۶۵۰ تن پودر قابل مصرف در صنعت مرغداری...

بیشتر بخوانید ... »