شركة Yvhny نائب مدينة

شركة Yvhny نائب مدينة

این شرکت جهت بسته بندی مرغ و گوشت قرمز و امحاء و احشاء خوراکی و پای مرغ در شهرستان قائم شهر احداث و دارای ۳ سالن بسته بندی و تونل های انجماد مناسب با ظرفیت واحد و چهار هزار تن سرخانه نگهداری می باشد و در زمینه صادرات محصولات تولیدی وهناك أيضا نشاط كبير .