شرکت پودر و تبدیل ضایعات درنا

شرکت پودر و تبدیل ضایعات درنا

این شرکت سالیانه ۵۵۰۰ تن ضایعات کشتارگاهی شامل امحاء و احشاء غیر خوراکی را به ۱۶۵۰ تن پودر قابل مصرف در صنعت مرغداری تبدیل می نماید . این شرکت در زمینی به وسعت ۵ هکتار احداث و ماشین آلات آن از نوع لینکو دانمارک می باشد .