گروه صنعتی درنا مرغ

گروه صنعتی درنا مرغ

در این گروه ، شرکت کشتارگاه صنعتی درنا مرغ بعنوان شرکت مادر و ۱۲ شرکت دیگر بعنوان شرکتهای زیر گروه ، همگی بصورت تولید زنجیره ای در قسمت طیور و گاها دام فعال هستند ، این گروه دارای دفتر مرکزی در شهرستان دلیجان ، یک دفتر در ارومیه ، چهار دفتر فعال در پایتخت کشور ، یک دفتر در بندرعباس و دفتری نیز در استانبول ترکیه را داراست .

که تحت عناوین درنا جوجه دلیجان ، یوحنی قائم شهر ، درنا جوجه بابلسر ، شهروز دلیجان ، کارخانه پودر ضایعات دلیجان ، درنا دان بندر امام ، کارتن مسعود دلیجان ، بارگانی چینه میاندوآب ، مرغداری گوشتی نصرتیه دلیجان ، بازرگانی درنا در تهران ، شرکت پیشرو مزرعه درنا دلیجان دارای بوقلمون مولد و فروشگاههای زنجیره ای در سراسر کشور فعالیت می کنند .