مزرعه مرغ گوشتی نصرتیه

مزرعه مرغ گوشتی نصرتیه

این واحد تنها واحد مرغ گوشتی فعلی گروه درنا بوده که ظرفیت سالیانه آن یکصد و بیست هزار قطعه مرغ گوشتی می باشد .

شرکت کارخانه پودر و تبدیل ضایعات درنا :

این شرکت سالیانه ۵۵۰۰ تن ضایعات گشتارگاهی شامل امحاء و احشاء غیر خوراکی را به ۱۶۵۰ تن پودر قابل مصرف در صنعت مرغداری تبدیل می نماید .

این شرکت در زمینی به وسعت ۵ هکتار احداث و ماشین آلات آن از نوع لینکو دانمارک می باشد .