فروشگاه های گروه درنا

گروه درنا به منظور پیگیری فرآیند صحیح توزیع فراورده های خود معتقد به افتتاح فروشگاه های سراسری است و هم اکنون در شهرستان دلیجان و همچنین در تهران اقدام به احداث این فروشگاه ها نموده که انشاالله این قطب را در سطح کشور بسط و گسترش خواهد داد .