صادرات به روسیه

محمدرضا جوانمرد جوآبادی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: از این میزان صادرات یک میلیون و ۱۰۰ هزار کیلوگرم گوشت مرغ و بقیه پای مرغ است که به کشور های عراق و ویتنام صادر شده است.
وی ادامه داد: این شهرستان با افزایش ۴۰ درصدی صادرات گوشت مرغ نسبت به مدت مشابه پارسال رتبه نخست صادرات را در این حوزه به خود اختصاص داده است.
رییس شبکه دامپزشکی دلیجان از کسب استانداردها بین المللی صادرات گوشت مرغ به کشور روسیه توسط کشتارگاه درنا مرغ این شهرستان در سال جاری خبرداد.