شرکت پیشرو مزرعه درنای دلیجان

شرکت پیشرو مزرعه درنای دلیجان

یک شرکت یکی از فعال ترین و باسابقه ترین شرکتهای فعال کشور در زمینه واردات جوجه بوقلمون صنعتی و تخم نطفه دار آن می باشد و هم اکنون در حال ساخت یک واحد بوقلمون مولد به ظرفیت ۶۵۰۰ قطعه در شهرستان دلیجان است و دو واحد مشابه دیگر در شمال کشور همراه با یک واحد جوجه کشی به ظرفیت مناسب در برنامه های آتی برای تولید نهایی دو میلیون جوجه یکروزه ی بوقلمون تعریف شده است .