شرکت شهروز

شرکت شهروز

این شرکت دارای ۴ سالن بسته بندی مرغ ، امحاء و احشاء مرغ ، پای مرغ و گوشت قرمز است ، ۴ تونل انجماد و ۹ واحد نگهداری آن به ظرفیت سیزده هزار تن ، در نوع خود از نظر ساخت ، دانش فنی ، تکنولوژی و ماشین آلات بی نظیر است .

در سنوات گذشته شرکت محصولات صادراتی بویژه در زمینه پای مرغ به کشور های چین و ویتنام داشته است و در این راستا نیازمند همکاری همه جانبه بخش های مربوطه در بدنه دولت محترم می باشیم .

سیستم برودتی مجموعه از کارخانجات معتبر اروپایی که از روش ایجاد برودت با گاز آمونیاک استفاده می نماید .

در دو واحد پا و پنجه سالیانه بیش از ۱۰۰۰ تن صادرات به اکثر نقاط جهان انجام می شود .

این شرکت دارای کد صادراتی IR1005B می باشد .