شرکت درنا جوجه

این شرکت دارای ۲ واحد مرغ مادر گوشتی در دلیجان است که جمع ظرفیت شرکت ۶۶ هزار مرغ مادر و تولید سالیانه آن بالغ بر هفت میلیون قطعه جوجه یک روزه گوشتی می باشد . دو واحد این شرکت در موقعیت جغرافیایی مناسب و در زمینی به مساحت ۳۴۰ هزار متر مربع احداث شده است .