رهگیری مرغ

با سلام

برای مشاهده گواهینامه مرغ زنده ، کد مربوط به رهگیری را که در زیر تاریخ تولید و مصرف روی نایلون درج شده است در کادر زیر و یا در تمام صفحات سایت ، سمت راست  درج نمایید تا اطلاعات مربوطه از طریق سایت قرنطینه سازمان دامپزشکی کشور برای شما استخراج و نمایش داده شود .

کد رهگیری
: